نایب رئیس فراکسیون ورزش: سرخآبی‌ها تا شهریورماه واگذار نشوند، برخورد می‎کنیمنایب رئیس فراکسیون ورزش: سرخآبی‌ها تا شهریورماه واگذار نشوند، برخورد می‎کنیم