نجف دریابندری، اسلامی ندوشن و شفیعی کدکنی در یک آیین (عکس)

   همیاری– دویست و بیست و هشتمین شب بخارا که به اهتمام فصلنامه بخارا برگزار می شود به مناسبت بیستمین سالگرد درگذشت دکتر محمد جعفر محجوب  به این نویسنده وپژوهشگر فقید اختصاص داشت.

  در این آیین که دیشب (دوشنبه  12 بهمن ۱۳۹۴) برگزار شد مفاخر فرهنگ و ادبیات ایران شرکت کردند.

  تصاویر زیر مجال تجدید دیدار با دکتر محمد علی اسلامی ندوشن، دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی و نجف  دریابندری را می دهد. چهره هایی که کمتر این گونه کنار هم قرار می گیرند.

نجف دریابندری، اسلامی ندوشن و شفیعی کدکنی در یک آیین (عکس)

نجف دریابندری، اسلامی ندوشن و شفیعی کدکنی در یک آیین (عکس)