نسخه قاچاق "خروج" حاتمی‌کیا کمتر از ۲۴ ساعت، بلیت بخریم، دانلود رایگان کنیم، یا هیچکدام؟فیلم که قاچاق شد بزرگترین ضربه را از شبکه‌های ماهواره‌ای می‌خورد که به هیچ قانونی پایبند نیستند و مدام آن را پخش می‌کنند.