نصرتی: با قطعی برق ورزشگاه استقلال به نظم رسید / در VIP علیه ما شعار می‌دادند!من شهامت آن را دارم که بگویم اشتباه کرده‌ام. روی گل دوم استقلال اعتراض کردم و فکر می‌کردم اسماعیلی روی دیوسالار مرتکب خطا شده ‌اما وقتی فیلم بازی را دیدم متوجه اشتباهم شدم و الان هم از کمک‌داور بازی معذرت خواهی می‌کنم.