نمایش فیلم‌های قهرمان محور برای کودکان و نوجوانان ؛ مقوله‌ای فراموش شده!در تلویزیون به جاي اين همه موعظه و پند و اندرز بايد آثاري را نمايش داد که به صورت غيرمستقيم بر روي جامعه تاثير مي‌گذارد.