نماینده ایران در اسکار ۲۰۲۰، انتخابی پر حرف و حدیث…فيلم انتخاب شده براي معرفي به اسکار چه پشتوانه بين‌المللي دارد؟ کدام کمپاني، پخش فيلم در آمريکا را بر عهده دارد؟