نیمار باز هم مصدوم شدنیمار از آسیب دیدگی خود بسیار ناراحت بود و کاملا روشن است که فشار زیادی را تحمل می کند. این برای چندمین بار در فصل جاری است که فوق ستاره برزیلی با آسیب دیدگی مواجه می شود.