نیوکاسل زیر چتر عربستان و نگاه ایرانی به ماجرانیوکاسل چه زیر چتر عربستان بیاید و چه نیاید به نظر می‌رسد اشتهای آنها برای خرید باشگاه های فوتبال در اسپانیا، فرانسه، انگلیس و … سیری ناپذیر است. یک بازی برد-برد. دو طرف راضی، ما البته می‌توانیم ناراضی باشیم!