هادی طباطبایی: تعلل استقلال در نیم‌فصل کار دستش داداستقلال در نیمه اول سعی کرد فضاها را بگیرد. در داخل محوطه جریمه هم تبریزی تنها بود و در موقع حمله هم کسی به او اضافه نمی‌شد. بازی دیروز استقلال نشان نمی‌داد که این تیم بتواند برنده باشد.