هاشمی‌طبا: در فوتبال توسری‌خور شده‌ایم/ باید به کشور تعصب داشتما در زمان کارلوس کی‌روش و ویلمتوس نتوانستیم آنچه به نفع کشورمان بود را انجام دهیم. آنها سوار ما شدند و در نهایت به این وضع افتادیم.