هرگز نگو هرگز، به ویژه در فوتبال!برای برتری در فوتبال لازم است هم‌پای بازیکنان مستعد، مدیران بین‌المللی هم داشته باشیم.