هشدار باشگاه پرسپولیس به هوادارانشپرتاب هر گونه اشیا، انفجار مواد محترقه، استفاده از هرگونه مواد آتش‌زا و دودزا به هر نحو، استفاده از عوامل مزاحم در برگزاری مسابقه چون نور لیزر، ورود به بخش‌های غیر مجاز، به ویژه محیط برگزاری مسابقه همگی از موارد آسیب زننده به پرسپولیس خواهند بود.