همسران و مهدی هاشمی؛ از یک افشاگری جنجالی تا یک قضاوت تند (فیلم)مهدی هاشمی اعلام کرده که دو همسره نیست و سال‌هاست با گلاب آدینه زندگی نمی‌کند.