همه مخالف توپ‌ها جز درودگر: ۴۰ هزار توپ تقلبی در بازار وجود دارد/ باند مافیایی پشت جو سازی علیه توپدر دو هفته ای که از مسابقات لیگ برتر برگزار شده سرعت بازی ها و گل های زده شده در مسابقات همگی بیانگر کیفیت مناسب توپ است.