هنر طلاکاران ایران در سه‌‌هزار سال پیش / نقش حیات بر جام‌های زرینجام‌های مارلیک، قسمت اول از مجموعه تاریخی جدید «عصر ایران» به‌نام «ایران به روایت آثار» است. قسمت دوم آن درباره بخشی دیگر از تاریخ ایران را سه‌شنبه ببینید.