واکنش بانوی اسنوکر ایران به ۲ سال محرومیتش: کمیته انضباطی وجاهت قانونی نداشتآقایان با محروم کردن من می‌خواهند به تخلفات فدراسیون سرپوش بگذارد و طبیعتا اگر نیروهای نظارتی و بازرسی این روند را متوقف نکنند فعالیت با این فدراسیون دچار مشکلات می‌شود.