واکنش بیک‌زاده به اختلاف رحمتی، حیدری و منتظری؛ بچه بازیه!بیک زاده از این گفت که امیدوار است رحمتی و منتظری در استقلال ماندنی شوند.