واکنش تند باشگاه سپاهان به اظهارات مدیر پرسپولیساتفاقات بازی تراکتورسازی و سایپا و همینطور تراکتورسازی و سپاهان هیچ ارتباطی به باشگاه های دیگر مثل پرسپولیس ندارد