واکنش تند کاربران اینستاگرام به سفر رامبد جوان و نگار جواهریان به کانادامردم کانادا شما خیلی قشنگین،خیلی / در زندگي شخصي مردم سرك نكشيم معصيت دارد