واکنش رئیس فدراسیون بوکس به ناپدید شدن بوکسور تیم ملی در اتریشواکنش رئیس فدراسیون بوکس به ناپدید شدن بوکسور تیم ملی در اتریش