واکنش سردار به شکستن رکورد علی دایی (+عکس)آزمون با انتشار پیامی نسبت به این اتفاق واکنش نشان داده است.