واکنش فاطمه معتمد آریا به ماجرای کاشان

همیاری- فاطمه معتمد آریا  در واکنش به رفتار عوامل خودسر در کاشان با انتشار این عکس در صفحه اینستاگرامش نوشت:
آنچه كه از سفر ديروز به كاشان در خاطرم مانده زيبايي معماري شهر و مهر و محبت مردمان هنر دوستش است.
آب را گل نكنيم
در فرو دست انگار كفتري مي خورد آب…