واکنش فتحی به اظهارات انصاری‌فرد:شرایط برگزاری دربی رفت با برگشت باید یکسان باشدلازمه اجراى طرح ۹۰ به ۱۰ در دربى ایجاد بستر مناسب از سوى دو باشگاه و همچنین سایر عناصر برگزار کننده است