واکنش مثبت صداوسیما در ارتباط با خبر موشکی، پوشکیدر جهان امروز به مدد فراگیری شبکه‌های اجتماعی هیچ اتفاقی پنهان نمی‌ماند و هر پدیده‌ای به سرعت نور پخش می شود.