واکنش نبی به نامه تهدیدآمیز AFC: سوء برداشت است، حل می‌شودکنفدراسیون در این نامه‌ها موضع گیری‌ای له یا علیه شخص خاصی وجود نداشته و تنها ایراد شکلی به تشریفات و رویه اداری عنوان کرده که اینگونه موارد در تعامل فدراسیون فوتبال با یک نهاد بالادستی مثل کنفدراسیون کاملا طبیعی و مرسوم است.