واکنش کانون‌ کارگردانان به اظهارات دبیر جشنواره فیلم‌ فجر: متعجب شدیمواکنش کانون‌ کارگردانان به اظهارات دبیر جشنواره فیلم‌ فجر: متعجب شدیم