وحید شمسایی: زور "ساکت" در فدراسیون فوتبال زیاد است/ به میز و صندلی وصل نبودمهدفم از ابتدا کمک بود و دیدید هر زمان که نیاز به انتقاد بود، حرفم را زدم و در مورد تعطیلی اردوی تیم ملی و ندادن پاداش‌ها بدون هیچ ترسی مصاحبه کردم. چون به میز و صندلی وصل نبودم.