وزارت ورزش: بدهی‌های پرسپولیس و استقلال کمتر از ٢ میلیون دلار استاکثر مبالغی که منجر به صدور حکم نهایی مراجع بین المللی شده مربوط به حق‌الزحمه قانونی ورزشکاران و مربیان خارجی بوده که به دلیل تحریم‌های ظالمانه ابرقدرت‌ها امکان پرداخت ارزی آنها وجود نداشته