وزیر خارجه انگلیس: برگزاری لیگ برتر باعث تقویت روحیه مردم می‌شوداین مقام تصریح کرد دولت انگلیس در زمانی می تواند تیم ها را تشویق و ترغیب به انجام فعالیت تمرینی و مسابقه کند که در دوره بعد از کرونا، محیط های ورزشی کاملا امن باشد و خطری اعضای تیم ها را تهدید نکند.