پاتوسی: از پیشنهاد استقلال خنده‌ام گرفت/ رانندگی در ایران دیوانه‌وار استاین بازیکن در مصاحبه ای درباره پیشنهاد استقلال و زندگی در ایران صحبت های جالبی بر زبان آورده است.