پاتوسی: در استقلال پول کم‌تری نسبت به کیپ‌تاون سیتی می‌گرفتم/ استقلال باید برای جذب من با کیپ‌تاون سیتی توافق کنداولین چیزی که باید انجام شود، توافق با کیپ تاون سیتی است، همین. بدون توافق، من نمی‌توانم کاری کنم و حتی نمی‌توانم مذاکره کنم. من می‌توانم پیشنهادی را بپذیرم اما اگر کیپ تاون سیتی قبول نکند آن وقت چه؟ اول باید با باشگاه کیپ تاون سیتی توافق شود.