پارسا پیروزفر «مولانا» می‌شود/ ایفای نقش مقابل شهاب حسینیپارسا پیروزفر «مولانا» می‌شود/ ایفای نقش مقابل شهاب حسینی