پاشازاده: بازیکن «غلط» می‌کند برای استقلال شرط بگذارد/ هر کسی «فالوئر» بیشتری داشته باشد، سرمربی می‌شوداستراماچونی به اتفاقات سال قبل نیمکت استقلال فکر کرده و اینکه یک نفر را به عنوان کمک مربی ایرانی کنار وینفرد شفر گذاشتند و سپس همان شخص جای او را گرفت. همان زمانی که شفر برکنار شد و دستیار ایرانی جای او را گرفت، مصاحبه کردم و گفتم اگر قرار است کسی برود، همه با هم بروند.