پایان تلاش آزادکاران اوزان نخست ایران با دو برنزمسابقات رده بندی و فینال چهار وزن نخست رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان برگزار شد و آزادکاران ایران به دو مدال برنز بسنده کردند.