پایان جشنواره برلین ۲۰۱۹ / خرس طلایی برلیناله به "مترادف‌ها"فیلم “مترادف‌ها” ساخته نادو لاپید توانست خرس طلایی برلیناله ۲۰۱۹ را از آن خود کند. فیلم “شکر خدا”، اثر فرانسوآ اوزان خرس نقره‌ای را دریافت کرد.