پخش نشدن برنامه «بنیامین» و این همه تناقض در تلویزیون!شایعه‌ای وجود دارد که به دلیل انتقاد بخش‌هایی از طیف اصول‌گرا به این برنامه و مجری معروفش، از پخش آن جلوگیری به عمل آمد.