پرتاب تلسکوپ قدرتمند روسی به فضا برای تهیه نقشه کیهان (+عکس)یکی از اهداف اصلی اسپکتر-آر جی تحقیق درباره اجزای مرموز کیهان موسوم به “ماده تاریک” و “انرژی تاریک” است که ۹۶ درصد انرژی کیهانی از این دو نشات می گیرد.