پرسپولیس از برزیل ۱۹۵۰ عبرت می‌گیرد؟پرسپولیس با یک پیروزی در برابر ماشین سازی تبریز می تواند سرنوشت قهرمانی را در دست گیرد اما آیا واقعا کار تمام شده یا هواداران پرسپولیس تاریخ فوتبال را هم باید در نظر داشته باشند؟