پرسپولیس-تراکتورسازی؛ سرآغازی بر پایانِ تفرقه‌افکنی در زمین فوتبالدر بهترین و مشروع‌ترین شکل ممکن یعنی توسط بازیکنان و خود هواداران فوتبال، قرار است اتفاق نیک انجام گیرد.