پروین: برای آشتی برانکو و کی‌روش به دیوار خوردم/ وارد حاشیه نشویم، قهرمان می‌شویمعلی پروین: به نظر من در شرایطی که کشور ما دارد، شادی دل مردم از هر چیزی مهمتر است و امیدوارم ملی‌پوشان دست پر به ایران برگردند.