پزشک استقلال:نمی‌توانیم پروتکل‌های فیفا را رعایت کنیم/بازیکنان ربات نیستندالان در ایتالیا اعلام شده اگر حتی یک بازیکن مشکوک باشد کل لیگ را تعطیل می کنند. تازه ۶ هفته فرصت آماده سازی دوباره گذاشته اند اما ما فقط می‌خواهیم ۹ هفته را برگزار کنیم و بگوییم کار تمام شد.