پشت پرده پیشنهاد پرسپولیس به قلعه‌نویی از زبان رویانیان/ پیشنهاد من مالی نبودمن نمی‌دانم موضوع رکوردشکنی در نقل و انتقال مربی از یک تیم به تیم دیگر چطور مطرح شده، اما احتمالا قلعه‌نویی متوجه شد که در آن دوران من خیلی خوب پول می‌دهم و به همین علت بحث رکوردشکنی را پیش کشید.