پنجره پرسپولیس، استقلال و ۳ باشگاه بسته است!اگر یکی از دو حالت اولیه انجام شود، باشگاه نمی‌تواند یک طرفه تصمیم بگیرد و باید کمیته تعیین وضعیت برای بازگشت یا عدم بازگشت بازیکن (سجاد آقایی) به استقلال تصمیم بگیرد؛ ضمن اینکه در نحوه امضای این قرارداد‌ها هم البته حرف و حدیث‌هایی وجود دارد.