پوشش جالب برای بسته بندی موادغذایی!(+تصاویر)کیسه فریزر! یا سلفون هایی که روی مواد غذایی قرار می دهیم و با کمترین نگرانی آنها را در سطل زباله می اندازیم! می توانند از ۴۵۰ سال تا ابد، طبیعت را درگیر خود کنند.