پوشش خاص بازیگران در جشنواره (کاریکاتور)

کاریکاتور زیر «در حاشیه انتشار عکس‌هایی از پوشش متنوع بازیگران در جشنواره فیلم فجر» ترسیم شده است.
به گزارش ایسنا، روزنامه قانون در شماره امروز خود این طرح را از علیرضا صدیقی منتشر کرد.