پژوهشگر هنرهای حرکتی: اولین نفری هستم که رقص‌های کردی را آموزش می‌دهمرقص کردی مانند رقص‌های تمام قومیت‌های دنیا در دو اصطلاح خلاصه شده است که آن دو مقوله «آیین» و «اسطوره» است و به هر منطقه‌ با هر قوم و فرهنگ بروید، متوجه اهمیت این دومقوله در رقص‌های اقوام خواهید شد.