پیام خداحافظی کی‌روش: مقابل تمام مردم ایران سر تعظیم فرود می‌آورمهمین طور می‌خواهم این کلمات خود را به کادر خود تقدیم کنم، این سفر هشت ساله بدون تلاش و حمایت‌های شما ممکن نبود. از شما بابت وفاداری و زحماتتان ممنونم.