پیام سرمربی یمن برای تیم ملی ایرانسرمربی یمن: تیم ایران از لحاظ فنی و همچنین فردی قوی است اما ما نیز بیکار نبوده‌ایم و تک تک بازیکنان ایران را آنالیز کردیم چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ تاکتیکی.