پیام مجید خراط‌ها در خصوص بیماری نادر چشمانش (فیلم)خواننده پاپ کشور در مورد بیماری‌اش توضیح داد.