پیام کالدرون به پرسپولیسی‌ها پس از برد تراکتور: از شما حمایت می‌کنمبه بازیکنان و هواداران برای کسب این پیروزی مهم تبریک می‌گویم. من از شما حمایت می‌کنم و امیدوارم دوباره شاهد قهرمانی‌تان باشم